Informujemy, że Samorząd Województwa Lubuskiego zamierza przystąpić do realizacji projektu pn. „Lubuskie Talenty — Program Stypendialny” w ramach Programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027. Projekt skierowany będzie do zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno — ekonomicznej uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024.

W trakcie projektu uczniom przyznawane będą stypendia w wysokości 8000,00 zł (szkoła podstawowa) i 10 000,00 zł (liceum ogólnokształcące).

Nabór wniosków o stypendia zostanie ogłoszony we wrześniu tego roku.

Projekt regulaminu przyznawania stypendiów