Agencja Rozwoju Regionalnego  S.A. w Zielonej Górze pełni rolę Operatora w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”, w ramach którego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie do usług szkoleniowych, doradczych oraz jednorazowych (egzamin) do 80% ich wartości. Maksymalna wartość dofinansowania dla pracownika wynosi 10 tys. PLN, natomiast dla mikroprzedsiębiorstwa 20 tys. PLN, dla małego przedsiębiorstwa  30 tys. PLN oraz dla średniego przedsiębiorstwa 60 tys. PLN.

Realizacja projektu została przedłużona do 30 września 2023 r., przy czym nabór uczestników prowadzony będzie do dnia 3 września br.