Informujemy, że Samorząd Województwa Lubuskiego zamierza przystąpić do realizacji projektu pn. „Lubuscy Zawodowcy — Program Stypendialny” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Projekt skierowany będzie do zdolnych uczniów Techników i Szkół Branżowych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno — ekonomicznej a realizowany będzie w roku szkolnym 2023/2024.

W trakcie projektu uczniom przyznawane będą stypendia w wysokości 10 000 zł w okresie roku szkolnego, tj. 10 miesięcy ( 1 000 zł miesięcznie).

Nabór wniosków o stypendia zostanie ogłoszony we wrześniu tego roku.

Projekt regulaminu przyznawania stypendiów