Kto może skorzystać?

Osoba z niepełnosprawnością, która:

 • nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada

orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • oświadczy, że nie sprzeda auta przez 5 lat.

 

Wysokość dofinansowania

 1. dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością:
 • do 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu
 • nadwyżka między 150.000,00 zł – 250.000,00 zł – 50%
 • nadwyżka 250.000,00 zł – 300.000,00 zł – 30%
 1. dla samochodu dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością:
 • do 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu
 • nadwyżka 130.000,00 – 200.000,00 zł – 50%
 • nadwyżka 200.000,00 zł – 230.000,00 zł – 30%

Jak złożyć wniosek?

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

 • przez teletransmisję danych;
 • w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu.

Aby złożyć wniosek trzeba posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany.

Termin składania wniosków

1 marca – 31 marca 2023 r.

30 czerwca – 31 lipca 2023 r.

29 września – 31 października 2023 r.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Informacyjno-Doradczym dla osób
z niepełnosprawnością przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze
(tel. 68 422 78 07, 882 789 215, e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl).

Jesteśmy na facebooku i twitterze