Szanowni Państwo,

wszystkim osobom, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przypominamy o konieczności złożenia kolejnego (drugiego – rok od zakończenia projektu) Oświadczenia w ramach monitoringu projektu (Załącznik nr 2 do Regulaminu monitoringu i ewaluacji projektu).

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Szczaniec (parter) lub skan na adres email: ug@szczaniec.pl do 29 lutego 2024 r.

Oświadczenie do pobrania w załączniku oraz w Urzędzie Gminy.

Informacje pod nr telefonu: 509443096

Załącznik: