OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji nad projektem uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Szczaniec z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok”

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 104/2023 dnia 20 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji nad projektem uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Szczaniec z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok” ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie:

  • ankiety kierowanej do organizacji dostępnej na stronie internetowej Gminy Szczaniec szczaniec.pl oraz w holu Urzędu Gminy Szczaniec, ankiety będzie można składać poprzez pocztę internetową ug@szczaniec.pl lub do urny wystawionej w holu Urzędu Gminy,
  • sondaży internetowych i telefonicznych kierowanych do organizacji poprzez pocztę elektroniczną oraz drogą telefoniczną.

Ankiety konsultacyjne będą dostępne w terminie 20.11 – 05.12.2023r.

Ogłoszenie wyników konsultacji nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Szczaniec oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczaniec.

 

/-/ Wójt Gminy Szczaniec