OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Szczaniec na lata 2023-2030

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2023 dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerstwami społeczno- gospodarczymi, mieszkańcami Gminy Szczaniec oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczaniec na lata 2023-2030, w formie:

Formularza dostępnego na stronie internetową Gminy Szczaniec www.szczaniec.pl oraz w Urzędzie Gminy, formularze będzie można składać poprzez pocztę internetową ug@szczaniec.pl lub do urny wystawionej w holu albo na adres: Urząd Gminy Szczaniec, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny w terminie 30.06 – 06.08.2023r.

Ogłoszenie wyników konsultacji nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Szczaniec oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczaniec.

 

/-/ Wójt Gminy Szczaniec

  1. Zarządzenie
  2. Strategia Szczaniec
  3. Formularz uwag konsultacje społeczne