Konkurs ten skierowany jest dla kobiet działających nie tylko w samym rolnictwie, ale także w Kołach Gospodyń Wiejskich, przedsiębiorstwach, samorządzie terytorialnym, społecznictwie, kulturze ludowej czy nauce.

Zgłoszeń mogą dokonywać:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jednostki doradztwa rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, instytucje naukowo-badawcze, związki i organizacje rolnicze, wojewoda, marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt, sołtys, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Termin zgłoszeń upływa 12 września 2023 r. o godz.11:00

 

Pozostałe informacje dostępne są pod linkiem:

https://www.ksowplus.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/aktualnosc/konkurs-kobiety-dla-polskiej-wsi

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin