Osoby chętne prosimy o kontakt z Biurem LIR do 14 czerwca br. do godz. 14:00 – tel.: 781446686

Informujemy, iż jest również możliwość udziału online.