W końcówce roku udało się zrealizować doposażenie Ośrodka Zdrowia w Szczańcu w podnośnik osobowy dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi oraz przebudować ciągi komunikacyjne i łazienki dla personelu oraz pacjentów Ośrodka, w tym również dla osób niepełnosprawnych. 

Ostatnie tygodnie roku, to również realizacja kilku drobnych zadań drogowych, które wcześniej nie były zaplanowane w budżecie na ten rok. Niestety, o ile dość sprawnie udało się wykonać remonty dwóch dróg w Myszęcinie (przy bloku wspólnoty mieszkaniowej i obok baru), to duże problemy mamy z zakończeniem przebudowy drogi w Smardzewie. Zarówno wyjątkowo niesprzyjająca pogoda, jak i wpuszczenie na teren budowy firmy energetycznej do tego stopnia utrudniły wykonawcy realizację zadania, że zakończenie robót przed końcem roku stoi pod dużym znakiem zapytania. Prawdopodobnie pracę będą kontynuowane jeszcze po nowym roku i zostaną ostatecznie zakończone do połowy stycznia.