O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 17 października 2023r. o godz. 9:00 w Sali Wielofunkcyjnej przy UG odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji  Rady  Gminy Szczaniec

 

 

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie gminy Szczaniec
  3. Informacje o wykonanych inwestycjach na terenie Gminy Szczaniec
  4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
  5. Raport z realizowanej Strategii Rozwoju Gminy
  6. Przedstawienie projektów uchwał
  7. Sprawy różne
  8. Zakończenie posiedzenia                            

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Daniel Sokołowski