O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 20 września 2023r. o godz. 9:00 

w Sali Wielofunkcyjnej przy UG odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji  Rady  Gminy Szczaniec

 

 

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Wnioski do budżetu Gminy na rok 2024
  3. Przedstawienie projektów uchwał
  4. Sprawy różne
  5. Zakończenie posiedzenia                            

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Daniel Sokołowski