O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 24 sierpnia 2023r. o godz. 9:00 w Sali Wielofunkcyjnej przy UG

odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji  Rady  Gminy Szczaniec

 

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych na rok 2023/2024
  3. Przedstawienie projektów uchwał
  4. Sprawy różne
  5. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Daniel Sokołowski