O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 22 czerwca 2023r. o godz. 9:00 w Sali Wielofunkcyjnej przy UG odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji  Rady  Gminy Szczaniec

 

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przedstawienie projektów uchwał
  3. Sprawy różne
  4. Zakończenie posiedzenia                            

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Daniel Sokołowski