O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 18 kwietnia 2023r. o godz. 9:00 w Sali Wielofunkcyjnej przy UG odbędzie się wspólne posiedzenie   Komisji  Rady  Gminy Szczaniec.

 

 

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa p.poż. na terenie gminy za 2022 r.
  3. Informacja o ściągalności za odpady komunalne za rok 2022
  4. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w Szczańcu  za 2022 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
    i informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.
  6. Przedstawienie projektów uchwał
  7. Sprawy różne
  8. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Daniel Sokołowski