O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 23 marca 2023r. o godz. 9:30 w Sali Wielofunkcyjnej przy UG odbędzie się wspólne posiedzenie   Komisji  Rady  Gminy Szczaniec.

 

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Ocena i realizacja GKRPA za rok 2022. Przedstawienie wpływu środków za koncesję za rok 2022
  3. Informacja o ściągalności należności za wodę i kanalizację oraz funkcjonowanie referatu komunalnego. Wodomierze, hydrofornie, remonty.
  4. Ściągalność należności podatkowych za rok 2022
  5. Przedstawienie projektów uchwał
  6. Sprawy różne
  7. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Daniel Sokołowski