O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 17 kwietnia 2024r. o godz. 9:00 w Sali Wielofunkcyjnej przy UG odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji  Rady  Gminy Szczaniec

 

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa p.poż. na terenie gminy za 2023 r.
  3. Informacja o ściągalności za odpady komunalne za rok 2023
  4. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w Szczańcu  za 2023 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.
  6. Przedstawienie projektów uchwał
  7. Sprawy różne
  8. Zakończenie posiedzenia             

              

        

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski