O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 21 marca 2024r. o godz. 9:00 w Sali Wielofunkcyjnej przy UG odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji  Rady  Gminy Szczaniec

 

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Ocena i realizacja GKRPA za rok 2023

        Przedstawienie wpływu środków za koncesję za rok 2023

  1. Informacja o ściągalności należności za wodę i kanalizację oraz funkcjonowanie referatu komunalnego. Wodomierze, hydrofornie, remonty
  2. Ściągalność należności podatkowych za rok 2023
  3. Przedstawienie projektów uchwał
  4. Sprawy różne
  5. Zakończenie posiedzenia                                     

        

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski