O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 20 lutego 2024 r. o godz. 9:00 w Sali Wielofunkcyjnej przy UG odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji  Rady  Gminy Szczaniec

  

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za II półrocze 2023 roku
  3. Sytuacja placówek oświatowych po pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024 informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
  4. Stypendia uczniów
  5. Przedstawienie projektów uchwał
  6. Sprawy różne
  7. Zakończenie posiedzenia

        

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski