O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 23 stycznia 2024r. o godz. 9:00 w Sali Wielofunkcyjnej przy UG odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji  Rady  Gminy Szczaniec

 

Tematem obrad będzie:

  1. Informacja o stanie dróg na terenie Gminy Szczaniec i planie ich remontu
  2. Informacja o funkcjonowaniu Klubów Sportowych
  3. Realizacja projektów unijnych i pozyskiwanych środków
  4. Informacja o sposobie odbierania i płatności za odpady komunalne
  5. Obrady wspólne z młodzieżową Radą Gminy               

        

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski