O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 6 grudnia 2023r. o godz. 9:00 w Sali Wielofunkcyjnej przy UG odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji  Rady  Gminy Szczaniec

 

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Omówienie projektu budżetu na rok 2024
  3. Zatwierdzenie planu pracy Rady i Komisji na rok 2024
  4. Przedstawienie projektów uchwał
  5. Sprawy różne
  6. Zakończenie posiedzenia   

        

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski