W ostatnich dniach Gmina Szczaniec podpisała dwie umowy z firmą ZIB-INFRASTRUKTURA sp. z o. o.

Pierwsza z nich dotyczy zadania pod nazwą “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szczaniec, Myszęcin i Wilenko w formule zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja ta polegać będzie na budowie 1,23 km sieci kanalizacyjnej w Szczańcu oraz 2,4 km sieci wodociągowej w Szczańcu (do Cegielni) oraz w Wilenku (budynki “za autostradą”).

Wartość robót opiewa na kwotę 3 497 787,21 zł, a termin realizacji 365 dni.

Druga umowa dotyczy niewielkiego zadania drogowego w Smardzewie, tzn. przebudowy brukowej drogi gminnej przy wjeździe do Smardzewa od strony Szczańca. Wartość robót to 159 900,00 zł, a realizacja jeszcze w tym roku.