W maju tego roku, grupa mieszkańców Myszęcina pod przewodnictwem radnego Przemysława Gordzelewskiego, zaangażowała się w przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw, który powstał dzięki współpracy radnych z Myszęcina z wójtem gminy Szczaniec.

Przy okazji otwarcia nowego placu zabaw w dniu 1 czerwca, padł pomysł odnowienia boiska sąsiadującego z placem zabaw.

Wójt podchwycił ten pomysł i pozostało tylko zabezpieczyć w budżecie gminy niezbędne środki w wysokości ponad 4 tys. zł, i zorganizować grupę mieszkańców do wykonania zamierzonych prac.

Pierwszym miał się zająć wójt, drugim radny P. Gordzelewski. 

Na sierpniowej sesji Rada Gminy dokonała niezbędnych zmian w budżecie, co pozwoliło na dokonanie niezbędnych zakupów w postaci nowych tablic do koszykówki, nowej siatki na piłkochwyt oraz niezbędnych akcesoriów. 

Siatkę zamontowali pracownicy Urzędu Gminy wspomagani podnośnikiem koszowym przez pana Wojciecha Pertka, natomiast wszystkie pozostałe prace polegające na montażu tablic, oczyszczeniu i wyrównaniu nawierzchni boiska oraz namalowaniu nowych linii wykonała licznie przybyła grupa zaangażowanych mieszkańców Myszęcina.

Jak widać, aby osiągnąć właściwy efekt i zrealizować zamierzony cel, potrzebna jest inicjatywa, współdziałanie z wójtem oraz osobiste zaangażowanie. 

Natomiast naciski mogą być czasami pomocne, ale w zupełnie innym obszarze…