W poniedziałek 3 kwietnia, w sali Centrum Kultury w Trzcielu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w osobach Wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna oraz Dyrektora Departamentu PROW, pana Arkadiusza Dąbrowskiego, podpisali umowę z Gminą Szczaniec reprezentowaną przez Skarbnika Gminy, panią Elżbietę Baranowską oraz Wójta Gminy Szczaniec, pana Krzysztofa Nerynga, umowę na przyznanie pomocy dla operacji “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szczaniec poprzez budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec o łącznej długości 1230m oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Szczaniec, Myszęcin i Wilenko o łącznej długości 2400m

Na to zadanie otrzymaliśmy dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę 2 628 060 zł, czyli 100% wszystkich kosztów kwalifikowalnych zamierzonego przedsięwzięcia! Pozwoli nam to na dostarczenie wody do miejsc, które nie mogliśmy dotąd zaopatrzyć w wodę ze względu na skromne możliwości finansowe gminy.

To już kolejna (po przebudowie ulic Szkolnej, M. Reja i A. Asnyka w Szczańcu) duża inwestycja realizowana przez nas bez angażowania środków własnych gminy!