Wczoraj do UG Szczaniec zawitał z dobrą nowiną Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. W ramach środków z PROW Gmina otrzymała dofinansowanie na kolejną drogę w Smardzewie. Droga brukowa koło remizy OSP aż do drogi wojewódzkiej i łącznik do kościoła będą miały nową nawierzchnię. Środki otrzymane w ramach pomocy to 2/3 wartości robót, a Gmina z własnych środków dołoży 1/3. Umowę  podpisali Zbigniew Kołodziej – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego oraz Krzysztof Neryng – Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Baranowskiej – Skarbnika.

Nie zasypiamy gruszek w popiele – mamy już ogłoszony przetarg – składanie ofert jeszcze w lutym br. Jak wszystko dobrze się ułoży w już maju mieszkańcy i służby ratownicze będą jeździć po nowej, równej nawierzchni.