Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku informuje o możliwości przyjmowania rolników w zakresie wypełniania nieodpłatnie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe w 2023 roku.

Poniżej zamieszczamy Harmonogram dla rolników z gminy Szczaniec