Zapraszamy do zapoznania się z krótką audycją w Radio Zachód: Rankingowy awans gminy Szczaniec.

Tym razem dziennikarz  Sławomir Kordyjalik rozmawiał z Wójtem Gminy Szczaniec Krzysztofem Neryngiem o zajmowanych  przez Gminę Szczaniec wysokich miejscach w poszczególnych rankingach.