Przedstawiamy kolejne rankingi, w którym wyróżniła się Gmina Szczaniec lokując się na dość wysokiej pozycji.

W tegorocznym zestawieniu czasopisma Rzeczypospolita, w „Rankingu Samorządów”, na 1513 gmin wiejskich ocenianych pod kątem zrównoważonego rozwoju, Gmina Szczaniec znalazła się na 183 miejscu. Jest to ogromny sukces. Szczególnie, że znów pokazaliśmy, iż jesteśmy najlepsi w powiecie!

Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej.

I to dzięki inwestycjom jakie zostały dokonane na terenie naszej gminy plasujemy się na tak wysokim miejscu. A jest ich wiele – remonty infrastruktury drogowej; budowa i rewitalizacja infrastruktury rekreacyjnej i sportowej; rozbudowana, doposażana i modernizowana sieć placówek szkolno-wychowawczych; dbałość o ekologię; ale również oferta dla naszych seniorów jaką mamy w Klubie Seniora, dla najmłodszych w Klubie Malucha, a także oferta dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy, jaką udostępnia nasze CKiB.

Natomiast w rankingu opublikowanym przez czasopismo samorządowe Wspólnota jako aktywna gmina działamy dość prężnie w kwestii pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dzięki czemu możemy realizować wiele inwestycji, co przekłada się na jakość życia naszych mieszkańców. Wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w naszej gminie to kwota 1 884,15 zł, co daje nam 117 miejsce w kraju w Rankingu Aktywności.

Patrząc na gminy wiejskie w naszym powiecie również w kwestii dochodów per capita – dochody budżetowe (nie tylko podatkowe) w przeliczeniu na 1-go mieszkańca – jesteśmy w czołówce, gdyż ten dochód wynosi aż 5 308,35 zł, co daje nam 177 miejsce w kraju.

Nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego, gdyby nie odpowiedzialna polityka finansowa gminy, skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, jak również pozyskiwanie potencjalnych inwestorów.

To wszystko razem składa się na nasz sukces.