15 października 2023 r. w godz. 7:00 – 21:00 odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz referendum.

Lokale wyborcze na terenie gminy Szczaniec znajdują się:

– Sala wielofunkcyjna w Szczańcu – głosują mieszkańcy Szczańca

– Sala Wiejska w Myszęcinie  – głosują mieszkańcy Myszęcina, osady Nowe Karcze i Wilenka

– Sala Wiejska w Smardzewie – głosują mieszkańcy Brudzewa, Kiełcza, Koźminka, Smardzewa i Wolimirzyc

– Świetlica Wiejska w Dąbrówce Małej – głosują mieszkańcy Dąbrówki Małej i Opalewa

– Świetlica Wiejska w Ojerzycach – głosują mieszkańcy Ojerzyc

Na terenie gminy został zorganizowany transport do lokali wyborczych. Odjazd z przystanku – busem.

 I KURS

1.Wilenko 9:00 – Nowe Karcze  9:15 do lokalu w Myszęcinie i powrót do domu po zagłosowaniu

2.Opalewo 10:20 do lokalu w Dąbrówce Małej i powrót do domu po zagłosowaniu

3.Koźminek 11:00 – Brudzewo 11:15 do lokalu w Smardzewie i powrót do domu po zagłosowaniu

4.Wolimirzyce 12:10 – Kiełcze 12:20 do lokalu w Smardzewie i powrót do domu po zagłosowaniu

II KURS

1.Wilenko 14:10 – Nowe Karcze 14:25 do lokalu w Myszęcinie i powrót do domu po zagłosowaniu

2.Opalewo 15:30 do lokalu w Dąbrówce Małej i powrót do domu po zagłosowaniu

3.Koźminek 16:10 – Brudzewo 16:25 do lokalu w Smardzewie i powrót do domu po zagłosowaniu

4. Wolimirzyce 17:20 – Kiełcze 17:30 do lokalu w Smardzewie i powrót do domu po zagłosowaniu

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie BIP