Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura mają szansę na dotację do inwestycji w wysokości  540 000 zł.  Warunkiem jest odnotowanie spadku obrotów w wysokości co najmniej 20% w roku 2021 lub 2020, liczonych rok do roku (w 2021 r. względem 2020 roku lub w 2020 r. względem 2019 r.). 

 

Możliwe jest otrzymanie dofinansowania w wysokości do 90% kosztów netto!

Na co można przeznaczyć dotację? W szczególności na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, czyli:

  • budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów i bazy usługowej;
  • zakup środków trwałych;
  • inwestycje w OZE, zmniejszenie odpadów i zużycia energii;
  • zakup i wdrożenie technologii cyfrowych; ▪ szkolenia dla pracowników.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami! Teraz jest czas na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, która pozwoli na pokonanie konkurencji.

Osoby do kontaktu:

Ewa Winnicka – e-mail: ewinnicka@berg.zgora.pl, tel: 512 054 222