Nowe ujednolicone  wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny  i leśny obowiązują od 1 lipca 2019r. Zostały określone w rozporządzeniach Ministra Finansów i obowiązują w każdej gminie. Można je składać również w wersji elektronicznej. Informacje i deklaracje są opatrywane:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) podpisem osobistym, albo
3) podpisem zaufanym.
W przypadku, gdy  obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019r.  stosuje się przepisy dotychczasowe to znaczy podatnik składa informacje (deklarację) na podatek na formularzach „starych” określonych Uchwałą Rady Gminy Szczaniec.
Załączniki:
Informacja podatek leśny
Deklaracja podatek leśny
Informacja podatek rolny
Deklaracja podatek rolny
Informacja podatek od nieruchomości:
Deklaracja podatek od nieruchomości: