GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

adres: ul. Herbowa 31, 66-225 Szczaniec (Biblioteka)

tel.: 693 742 529

email: szczaniec@czystepowietrzepomoc.pl

czynne: każdy wtorek w godz. 9:00-19:00

Zapraszamy na konsultacje właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie gminy Szczaniec. Bezpłatna kompleksowa pomoc w przygotowaniu wniosku oraz rozliczenia.