Dane dotyczące wdrażania Programu Czyste Powietrze w gminie Szczaniec

(stan na 30.09.2023 r.)

Liczba złożonych wniosków (szt.): 110

Liczba zawartych umów o dofinansowanie (szt.): 98

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (szt.): 64

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć gminy Szczaniec: 813 917,10 zł