Dane dotyczące wdrażania Programu Czyste Powietrze w gminie Szczaniec

(stan na 30.06.2023 r.)

Liczba złożonych wniosków (szt.): 100

Liczba zawartych umów o dofinansowanie (szt.): 90

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (szt.): 63

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć gminy Szczaniec: 767 547,96 zł