W dniu wczorajszym na Sesji Rady Gminy Szczaniec, Wójt Gminy Szczaniec oraz Starosta Świebodziński podpisali porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Szczaniec realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie dróg powiatowych w m. Szczaniec i Wolimirzyce. Przebudowa dróg sfinansowany zostanie ze środków własnych Gminy w kwocie 647 tys. zł oraz z pozyskanych funduszy z programu rządowego „Polski Ład” w wysokości 8 mln.

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Szczaniec do realizacji zadanie publiczne polegające na:

  • przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1209F, Wolimirzyce,
  • przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1210F, Szczaniec,
  • przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1211F, Szczaniec.

 Inwestycje zostaną zrealizowane w 2024 roku.

Również na wczorajszej sesji Radni przyjęli najważniejszą uchwałę na przyszły rok – Budżet Gminy na rok 2024.  Uchwała została przyjęta jednogłośnie po burzliwej dyskusji. Wydatki budżetowe to kwota 34 530 732,66 zł, w tym na inwestycję wydamy aż 13 408 787,21 zł , z czego 90% środków inwestycyjnych, będą to środki zewnętrzne pochodzące z funduszy krajowych i unijnych. Od wiosny przewidujemy duży ruch zwłaszcza w przebudowie dróg, budowie kanalizacji i wodociągu.