Przypominamy, że w Gminie Szczaniec funkcjonuje bezpłatny system powiadomień SMS dla mieszkańców. Osoby, które dołączyły do systemu otrzymują za jego pomocą informacje oraz ważne komunikaty.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Szczaniec do wpisania swojego nr telefonu do naszej bazy.

Korzystanie z usługi jest całkowicie bezpłatne, użytkownik wyrażający chęć otrzymywania powiadomień sms nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbieraniem wiadomości.

W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z usługi.

Taki system komunikacji z mieszkańcami działa w naszej gminie już od kilku lat.  W każdej chwili możesz się przyłączyć i Ty.

Chcemy w ten sposób szybciej docierać do naszych mieszkańców z komunikatami dotyczącymi ważnych dla społeczeństwa wiadomości.

Aby zapisać się do systemu wystarczy wyplenić załączone poniżej oświadczenie i dostarczyć je do Urzędu Gminy Szczaniec (Sekretariat) lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.

OŚWIADCZENIE