Rozpoczęły się roboty przy dawno oczekiwanej inwestycji związanej z przebudową i doposażeniem placu zabaw przy szczanieckim przedszkolu. Roboty obejmują wyminę ciągów komunikacyjnych, wymianę ogrodzenia oraz to najważniejsze, doposażenie w urządzenia rekreacyjne. Inwestycja prowadzona jest przez Lokalną Grupę Działania “Brama Lubuska” ze środków z UE. Koszt robót to około ćwierć miliona zł. Gmina dokłada tylko 8% wartości inwestycji. Jak obiecuje wykonawca, do końca kwietnia wszystkie roboty zostaną zakończone, a dzieci będą mogły korzystać z nowego, przepięknego, bezpiecznego placu zabaw.  Jest to przykład wzorcowej współpracy pomiędzy gminą a LGD “Brama Lubuska” oraz skuteczny i umiejętny sposób osiągania celów przy niewielkim wkładzie własnym.