Dane dotyczące wdrażania Programu Czyste Powietrze w gminie Szczaniec

(stan na 31.12.2023 r.)

Liczba złożonych wniosków (szt.): 113

Liczba zawartych umów o dofinansowanie (szt.): 101

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (szt.): 66

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć gminy Szczaniec: 947 512,52 zł