Webinar  dla Beneficjentów programu “CZYSTE POWIETRZE” 
Temat: “Audyt Energetyczny. Jak przeprowadzić kompleksową termomodernizację i podnieść wysokość dofinansowania w programie Czyste Powietrze”

Termin: 20 kwietnia 2023 r. godz. 10.00

Link do formularza zgłoszeniowego: 

https://forms.office.com/e/TKs3zmribx