Logo Szczaniec

News

News zdjęcie id 722

nabór wniosków przez STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

25.05.2018

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

  1. Zakres tematyczny operacji:       

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - budowa nowych obiektów w ramach rozwoju ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020”  w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

 

Ogłoszenie o naborze:

/_portals_/gminaszczaniec.samorzad.pl/CKFiles/ogloszenie_o_naborze_jst_7-2018-1.pdf

Załączniki do ogłoszenia:

/_portals_/gminaszczaniec.samorzad.pl/CKFiles/zal_nr_1_do_ogloszenia_7-2018.pdf

/_portals_/gminaszczaniec.samorzad.pl/CKFiles/zal_nr_2_do_ogloszenia_7-2018.pdf

/_portals_/gminaszczaniec.samorzad.pl/CKFiles/zal_nr_3_do_ogloszenia_7-2018.pdf

/_portals_/gminaszczaniec.samorzad.pl/CKFiles/zal_nr_4_do_ogloszenia_7-2018.pdf

Wójt gminy zaprasza

KRZYSZTOF NERYNG

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.