Logo Szczaniec

News

News zdjęcie id 233

Relacja z Sesji Rady Gminy Szczaniec w dnia 01.03.2017 r.

02.03.2017

W dniu 01.03.2017r. o godzinie 0900 odbyła się XXXIX  Zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Na sesji rozpatrywane były następujące uchwały:

1) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

2) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

3) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt,

4) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

5) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,

6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

7) w dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,

8) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Wilenko,

9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu,

Wszystkie uchwały zostały podjęte oprócz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Wilenko.

Na sesji omawiane były również problemy ujęte w planie pracy rady:

1) informacja o stanie dróg na terenie gminy i planie ich remontu.

2) informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie gminy.

Na sesję zaproszono przedstawicieli służby zdrowia i dróg. Obecni byli:

Pan Paweł Lange – lekarz rodzinny,

Pan Jerzy Bielski – Zarządu Dróg Wojewódzkich,

Pan Robert Zjawin – Obwód Drogowy Babimost,

Pani Marzena Kościukiewicz – Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych,

Pan Mieczysław Czepukowicz – Wicestarosta.

Radni poruszali problemy związane z obsługą lekarza pierwszego kontaktu, w szczególności brak opieki lekarskiej w piątki oraz stan techniczny ośrodka i ograniczoną dostępność dla starszych i niepełnosprawnych (położenie na piętrze – brak windy). Lekarz Paweł Lange argumentował brak obsługi lekarskiej w piątki problemami kadrowymi odczuwalnymi w całej Polsce. Apelował o wykonanie niezbędnych remontów i zainstalowanie windy zewnętrznej.

Podczas dyskusji o stanie dróg wojewódzkich poruszano stan bezpieczeństwa w rejonie szkoły w Smardzewie oraz jakość nawierzchni drogi i pobocza w Brudzewie w ciągu drogi woj. Nr 302. Przedstawiciele ZDW zadeklarowali poprawę tego stanu z bieżącego utrzymania.

Kolejny punkt obrad dotyczył dróg powiatowych. Starosta wskazywał na ograniczone środki jakimi dysponuje powiat i konieczność udziału gmin w realizacji każdej inwestycji drogowej. Omówione zostały zamiary inwestycyjne na terenie gm. Szczaniec dot. przebudowy odcinka drogi w Szczańcu i przygotowaniu dok. projektowej przebudowy drogi Koźminek – Kręcko z zamiarem złożenia wniosku do wojewody. Starosta podkreślił dobrą współpracę z gminą we wspólnej realizacji bieżącego utrzymania dróg i inwestycjach drogowych.

Radni podkreślali katastrofalny stan dróg powiatowych i wykonywanie zabiegów związanych z bieżącym utrzymaniem (pozostawione gałęzie i liczne dziury w jezdni).

Pan Wójt podziękował zarówno przedstawicielom dróg wojewódzkich i powiatowych za dotychczasową współpracę i zapewnił o angażowaniu finansowym gminy w powiatowe inwestycje drogowe.

Pan Wójt podziękował Radnym i Sołtysom za udział w kondukcie pogrzebowym Pana Jana Gorgiela – wójta pierwszej kadencji.

Pan Wójt wręczył również prezenty Sołtysom z Wolimirzyc, Myszęcina i Smardzewa w postaci PlayStation (konsola do gier komputerowych). Sprzęt będzie stanowił wyposażenie świetlic wiejskich. Zapewnił, że jeszcze w tym roku kolejne świetlice otrzymają taki sam sprzęt.

Na koniec z inicjatywy Pana Wójta wszyscy zebrani na sesji uczcili minutą ciszy pamięć „Żołnierzy Niezłomnych” w związku z obchodami tego święta w dniu 1 marca.

 

Wójt gminy zaprasza

KRZYSZTOF NERYNG

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.