Logo Szczaniec

wniosek azbest - 2018 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w roku 2018

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Szczaniec dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu  i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, prosi się o złożenie do Urzędu Gminy w Szczańcu w godzinach urzędowania: pn. 7.00 -16.00, wt.-czt. 7.00-15.00, pt. 7.00-14.00 w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2018 roku stosownej informacji oraz wniosku. Druki są dostępne, w pokoju nr 4 Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej bip.Szczaniec.pl (poniżej).
 
W budżecie Gminy Szczaniec na rok 2018 zapisano środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w wysokości 50 000, 00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). W związku z powyższym o dofinansowaniu zadania będzie decydowała kolejność składania wniosków (ewentualnie powierzchnia eternitu).

 

Niezbędne załączniki do wniosku dla osób fizycznych:
1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) , w przypadku współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli (imię, nazwisko, adres) wraz z ich zgodą. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
2. Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu (tylko w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest z dachu obiektu budowlanego).
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U z 2011 r. nr 8 poz. 31).
 
Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale także również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania)
1. formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311 ze zm.) lub
2. formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. nr 53, poz. 354 ze zm.)
3. oświadczenie o pomocy de minimis.

 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 68 3410192 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (-) Krzysztof Neryng

                                                                                                     Wójt Gminy Szczaniec

 

 

 

1. wniosek azbest  

/_portals_/gminaszczaniec.samorzad.pl/CKFiles/Wniosek_azbest.doc

2. informacja o wyrobach zawierających azbest  

/_portals_/gminaszczaniec.samorzad.pl/CKFiles/Informacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.doc

3. ocena stanu

/_portals_/gminaszczaniec.samorzad.pl/CKFiles/Ocena_stanu_i_mozliwosci_bezpiecznego_uzytkowania_wyrobow_zawierajacych_azbest.doc

4. oświadczenie współwłasciciela 

/_portals_/gminaszczaniec.samorzad.pl/CKFiles/Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_wspolwlasciciela.doc

Wójt gminy zaprasza

KRZYSZTOF NERYNG

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.